Läänemaa spordikorraldus 

Siit leheküljelt saad ülevaate ja vajalikud lingid otsimaks spordiinfot Läänemaa kohta. Lehekülg annab ülevaate maakonna sporditegevusest.

Maakondlikul tasandil teostab riiklikku spordipoliitikat Lääne maavalitsus (nõunik noorsootöö ja spordi alal). Lääne Maavalitsuse juurde moodustatud Spordinõukogu koordineerib ja seirab maakonna spordi arengukava tegevust (tegevuskava 2011-2013), teeb maavanemale ettepanekuid harrastusspordi riiklike vahendite jaotuse kohta. Spordinõukogu töökorra kinnitab maavanem.

Sporditöö Läänemaa omavalitsustes on väga erinev, põhiliselt sõltub see antud piirkonna tegijatest. Sporditöötaja ametikoht kohalikes omavalitsustes puudub (va Haapsalu). Paljudes omavalitsustes on sporditöö delegeeritud kohalikule spordiklubile.

Paranenud on Läänemaa spordiga tegelejate koostöövõrgustik. Spordiklubide endi algatus on vähene. Tõene ülevaade spordiga tegelejate tegelikust arvust puudub. Eesti Sordiregistri statistika põhjal on spordiga tegelejaid Läänemaa spordiklubides 3727, nendest naisi 1300. Noorte osakaal on harrastajate üldarvust 58%, e 2170. 

Läänemaa keskseks spordiorganisatsiooniks on Lääne maakonna spordiliit Läänela, mis koordineerib ja korraldab maakonna täiskasvanute sporti. Spordiürituste kalenderplaanis on kajastatud kõik oluline maakonna sporditegevuses. Maakondlikke noortespordiüritusi korraldab Läänemaa Koolispordi Liit.

Läänemaa Spordikoolis tegutsevad mitmete spordialade treeningrühmadHaapsalu Purjespordikool asutati 2006. aastal.

Maakondlikke spordiuudiste ja sündmustega saab tutvuda Läänemaa spordiveebis. Tervisedenduse valdkonnaga saab kursis olla Läänemaa spordiveebi kaudu.

Eesti Spordiregistri andmetel on Läänemaal 65 spordiklubi ja 3 spordikooli. Kokku treenib nendes 3917 last. Maakonna treenerite registris on 54 kutsetunnistusega treenerit

Spordirajatiste kaardistamine on pidev protsess. Sellega on tegeletud Lääne Maavalitsuse poolt alates 2003. aasta sügisest. Toimivad rajatised on kantud ka Eesti Spordiehitiste andmebaasi. 
Ülle Lass
Lääne Maavalitsus
Tel 472 5648
E-post ulle.lass[at]lmv.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele