Haapsalu kultuurikeskus
Posti 3, Haapsalu 90510
Tel 472 4470
E–post: info@kultuurimaja
www.kultuurimaja.ee

Haeska seltsimaja
Haeska külaselts
Haeska, Ridala vald
Tel 523 0681 (Aime Koit)
E–post: aime.koit@mail.ee
haeska.onepagefree.com

Hanila muuseum
Hanila Laulu– ja Mänguselts
Hanila Muuseumi Selts
Hanila, Hanila vald
Tel 5648 4164 (Eha Raja)
E–post: hanilamuuseum@hot.ee
www.hanila.ee/muuseum

Kiideva 
saun–seltsimaja
Kiideva külaselts
Kiideva, Ridala vald
Tel 5345 3663 (Tiiu Tomingas)
E–post: tiiukiideva@hot.ee
www.kiideva.ee

Kirbla rahvamaja
Kirbla Külaselts
Kirbla, Lihula vald
Tel 520 8281 (Tiiu Aasrand)
E–post: kirblark@lihula.ee

Koluvere seltsimaja
Koluvere Küla Selts
Koluvere, Kullamaa vald
Tel 518 9052 (Kristel Jammer)
E–post: kristel.jammer@mail.ee

Kuijõe külamaja
Kuijõe Külaselts
Kuijõe, Risti vald
Tel 526 5559 (Urve Ojamäe)
E–post: urveo@hot.ee

Kullamaa kultuurimaja
Kullamaa, Kullamaa vald
Tel 472 4768
E–post: kultuurimaja@kullamaa.ee
www.kullamaa.ee

Kullametsa seltsimaja
Kullametsa külaselts
Kullametsa, Kullamaa vald
Tel 514 9704 (Rita Saviir)
E–post: kullametsa@kullamaa.ee
www.kullametsa.ee

Kõmsi rahvamaja
Kõmsi, Hanila vald
Tel 477 2741
E–post: leamaeorg@gmail.com

Lihula kultuurimaja
Tallinna mnt 1a, Lihula
Tel 4778191, 5620 5433
E–post: kultuurimaja@lihula.ee
www.lihula.ee

Liivi seltsimaja
Liivi Naisselts
Liivi, Kullamaa vald
Tel 5648 8302 (Inge Matteus)
E–post: inge.matteus@mail.ee

Metsküla rahvamaja
Metsküla Kultuuriühing
Metsküla, Lihula vald
Tel 5342 3479 (Hellat Rumvolt)
E–post: hellatrumvolt@hot.ee

Nõva huvikeskus
Nõva, Nõva vald
Tel 5670 7507 (Margarita Erit)
E–post: eritrita@gmail.com
www.novavald.ee

Palivere päevakeskus
Palivere Aleviselts
Palivere, Taebla vald
Tel 5569 0433 (Inga Lääne), 
502 6287 (Maiu Kallas)
E–post: ingalaane@hot.ee, MAK727@hot.ee
palivere.wordpress.com

Parila seltsimaja
Parila Selts
Parila, Ridala vald
Tel 5330 1208 (Urve Sarapik)
E–post: urve.sarapik@ridala.ee

Piirsalu rahvamaja
Piirsalu Küla Selts
Piirsalu, Risti vald
Tel 5691 7271 (Lea Lai)
E–post: lea@kklm.ee
www.piirsalu.ee

Pürksi kultuurimaja
Pürksi, Noarootsi vald
Tel 472 4356
E–post: tulviktiiu@hot.ee
www.noavv.ee

Rõude rahvamaja
Rõude külaselts
Rõude, Martna vald
Tel 5346 8646 (Ants Maripuu)
E–post: antsmaripuu@gmail.com
kangrupesa.onepagefree.com

Rälby külamaja
Rälby Külaselts
Rälby, Vormsi vald
Tel 5665 3668 (Ene Sarapuu)
E–post: ene@vormsi.ee

Saare mõis
Saare küla seltsing
Saare/Lyckholm, Noarootsi vald
Tel 5698 8440 (Anu Kari)
E–post: anu.kari63@gmail.com
www.noavv.ee

Taebla kultuuri– ja spordikeskus
Haapsalu mnt 6, Taebla
Tel 472 0308
E–post: vv@taebla.ee
www.taebla.ee

Vatla rahvamaja
Vatla, Hanila vald
Tel 477 9213
E–post: erika.tee@mail.ee

Virtsu seltsimaja
Virtsu Arenguselts
Tööstuse 11, Virtsu, Hanila vald
Tel +372 515 1988 Jüri Mõniste
E–post: jyri@virtsu.ee
www.virtsu.ee/arenguselts

Vormsi rahvamaja
Hullo, Vormsi vald
Tel 472 4074
E–post: vv@vormsi.ee
www.vormsi.ee

Võnnu seltsimaja
Üsse, Ridala vald
Tel 5516283 (Ave Tapner)
E–post: avetapner@gmail.com

Üdruma seltsimaja
Üdruma Küla Selts
Üdruma, Kullamaa vald
Tel 524 2319 (Vaike Nõu)
E–post: vaike.nou@mail.ee
www.udruma.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele